Gender bender

Je zaužívané slovné spojenie pre „nakrivovanie, prevracanie“ /bending/ tradičných genderových rolí a identít.

Hana Pesut: graeme & polina

 

Asi najbežnejším prejavom mužskosti či ženskosti je náš vonkajší vzhľad, ktorým prejavujeme príslušnosť k genderu. Je to jednoduchý spôsob, ako sa môžeme orientovať v sociálnej realite a vzájomne sa informovať o svojej genderovej identite. Avšak, naše oblečenie, vizáž môžeme taktiež vnímať ako jarmo, ktoré nám ako ženám či mužom predpisujú spoločenské normy.

 

Napríklad v minulosti v západnom svete nebolo prípustné, aby ženy nosievali nohavice. Práve prelomením absurdnosti (aj) tejto normy si ženy a muži začali uvedomovať nepotrebnosť takýchto pravidiel, ktoré ženy „nevpúšťali“ do sveta „mužských nohavíc“. Zmenou aj týchto vonkajších znakov sa ženy mohli začať oslobodzovať a čoraz viac prenikať do verejnej sféry a spolurozhodovať o chode našej spoločnosti. V súčasnosti nie je ešte stále bežné, aby muži nosievali sukňu a náš odev aj vizáž sú prísne genderovo diferencované. Ale prečo vlastne?

 

Gender bending možno v tejto súvislosti chápať ako formu sociálneho aktivizmu. Robievajú ho ľudia, uvedomujúci si tento „matrix“ mužskosti a ženskosti a hrajúci sa takto so svojimi genderovými rolami a identitami. Gender benderisti/tky narúšajú tradičné chápanie mužských a ženských rolí a zároveň upozorňujú na ich nepotrebnosť. V mnohých prípadoch sú to tiež ľudia, ktorí sa nevedia/nemôžu vtesnať do „škatuliek“ muž alebo žena, ale vnímajú sa celkom mimo týchto kategórií, takýchto ľudí nazývame aj transgender alebo genderqueer. Extrémnejšie, parodické, preexponované používanie, kombinovanie odevných alebo iných súčiastok vizáže, často s politickým rozmerom, sa nazýva aj genderfuck.

 

Výborný fotografický projekt Hany Pesut  TU!