Gender /rod/

 

Zvykne sa označovať ako sociálne/kultúrne pohlavie. Čo to však vlastne znamená? Znamená to jednoducho to, že to, že sa narodíme s vagínou alebo penisom nám ešte neurčuje to, ako sa budeme správať. Muža a ženu z nás robí práve spoločnosť/kultúra, do ktorej sa narodíme. Smerodajný je pre nás práve gender, nie pohlavie. V každodennom kontakte s druhými ľuďmi sa vo väčšine prípadov orientujeme prevažne podľa iných než biologických znakov pri rozoznávaní žien a mužov - zameriavame sa na odev, účes, celkový vzhľad, spôsob chôdze, reči a podobne. Rozhodujúcimi faktormi pri tomto delení na ženy a mužov je teda gender, a nie pohlavie. Čo teda znamená byť mužom a ženou je teda veľmi premenlivé, aj keď sa nám to na prvý pohľad tak nemusí javiť.

Naše myslenie zväzujú spoločenské normy (ktoré sme získali výchovou, v škole, z médií), ktoré nám predpisujú, ako sa máme či nemáme ako správna žena alebo muž správať, ako aj to, aké správanie očakávame od ostatných mužov a žien. A väčšinou sa podľa týchto noriem aj správame (dievčatá nepľujú, nebijú sa, všetky sa chcú vydať a mať deti, chlapci sú všetci silní, neplačú, neprejavujú svoje city a podobne). Toto myslenie nazývame genderovými stereotypmi. Niektorým ľuďom (ako aj nám) však tieto normy nevyhovujú a pokúšajú sa tieto normy narúšať a vyvracať. Myslíme si, že oslobodenie od tohto myslenia nás všetky a všetkých (ako ženy, tak aj mužov) urobí šťastnejšími ľuďmi, pretože už viac nebudeme musieť nasledovať spoločenské normy, ale budeme môcť byť naozaj samými sebou.