2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%

 

Ako 2% podporiť Antigonu? Jednoducho.

 

Ak ste zamestnankyňou alebo zamestnancom a rozhodli ste sa nám poukázať 2% svojich daní

z príjmov, mali by ste urobiť nasledovné:


  • požiadajte do 15. februára mzdovú učtáreň o výpočet dane a ročného zúčtovania preddavkov na daň
  • vyplňte vyhlásenie a potvrdenie (najprv si ho dajte potvrdiť u svojho zamestnávateľa, ak tak neurobil sám)
  • obe tlačivá odneste na príslušný daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska do 30. apríla

 

 

Informácie o nás pre vyplnenie tlačív :


Obchodné meno/názov: OZ Antigona
Sídlo: Jána Švermu 25, 974 04 Banská Bystrica
Právna forma: občianske združenie
IČO: 421 871 33 (SID sa nevypĺňa)


Viac informácii o postupe pri poukazovaní 2% z daní nájdete na www.rozhodni.sk

 

ĎAKUJEME!

 

2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%