ČO JE ANTIGONA?

Antigona je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2009 v Banskej Bystrici.
ČO ZNAMENÁ anti-G-ona?

anti

znamená proti

(diskriminácii, predsudkom, rodovým stereotypom,...)

skrátka proti všetkým veciam, ktoré nám bránia byť sami sebou a plniť svoje sny

+

Gé

znamená gender,

po slovensky rod, ako ústredná kategória našich aktivít

+

on / a

žena aj muž

ako ústredný prvok našich ideových východísk i aktivít

 

Zároveň je v názve obsiahnutý aj rozmer Antigony ako hlavnej literárnej hrdinky Sofoklovej drámy s rovnomenným názvom, ktorá je pre nás symbolom stotožňujúcim sa s poslaním nášho združenia – bojovníčka za základné ľudské práva a ľudské hodnoty, ktorá sa vzoprela slepej autorite kráľa – otca a za svoje presvedčenie bola ochotná položiť aj vlastný život.

Inšpirované hrdinkou, ktorá pre nás reprezentuje nadčasovú osobu a symbolizuje myslenie, ktoré nie je poplatné svojej dobe, vidíme paralelu aj pre našu prácu, najmä v upozorňovaní na pretrvávajúce stereotypy a predsudky v myslení mužov aj žien.

V neposlednom rade ide o pozitívny vzor ženskej hrdinky, akých nie je ani v literárnom svete veľa.